S ľútosťou vám oznamujemeHALIGANDA je od 26.11. 2022 zatvorená. Nie z vlastnej viny, ale kvôli výstavbe bytov. Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za doterajšiu priazeň a snáď sa ešte niekedy uvidíme...

zatvorené